Handelsbetingelser for Vi Elsker Golf og GolfPeople

  • 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

  • 2. BETALING

Der kan betales med Dankort og Visa/Dankort

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling i GolfBox

Din betaling hæves fra dit betalingskort ved tilmelding.

  • 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering af billet/bekræftelse sker via mail.

Såfremt du ikke har modtaget kvittering, bedes du kontakte Vi Elsker Golf på bv@golfpeople.dk

  • 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at Vi Elsker Golf / GolfPeople opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Vi Elsker Golf overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den værtsklub/Resort, således at disse kan fremsende relevant information. Det være sig info om overnatning, check in m.m.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice.

Vi Elsker Golf videregiver ikke oplysningerne til andre end værtsklub/resort af det pågældende arrangement med mindre, dette er klart anført ved tilmelding.

Vi Elsker Golf vil desuden løbende informere dig om nyheder ifm. det arrangement, du er tilmeldt, så du får den optimale service. Det er dit ansvar at læse fremsendt materiale.

  • 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Dit køb kan KUN refunderes af Vi Elsker Golf og KUN i tilfælde af 100 % aflysning.

Bestillings og/eller leveringsgebyrer refunderes ikke.

Al henvendelse herom rettes til Vi Elsker Golf, kontaktoplysninger forefindes på e-mail bekræftelse / kvittering samt på hjemmesiden www.golfpeople.dk/vielskergolf

Det fremgår af din kvittering/e-mail hvor meget Moms udgør af købsbeløbet.

  • 6. FORTRYDELSESRET OG REFUNDERING

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Det er vigtigt, at du er helt klar over at; Har du først købt et hold, kan du som udgangspunkt ikke fortryde og få pengene igen. Holdet refunderes ikke, men du har naturligvis mulighed for at sælge det til anden side. Her skal du/I dog huske frist for hold-deltagere inkl. hcp.

I tilfælde af aflysning af hele arrangementet vil pengene blive tilbagebetalt til holdkøber.

Reducering af antal huller eller lign. pga torden, tåge mv. medfører ikke refundering af hverken hele eller dele af beløbet.

Dit køb er bindende, når Vi Elsker Golf har modtaget og registreret din betaling via GolfBox. Dit køb er i enhver forstand  omfattet af dansk rets almindelige regler.

Der kan forekomme ændringer i programmet ift. format, underholdning m.m.. Dette vil som udgangspunkt heller ikke medføre refundering af hverken hele eller dele af beløbet. 

  • 7. RABATTER

Early Bird og øvrige kampagner / rabatter (herunder giveaways) kan ikke kombineres

  • 8. AFTALEÆNDRINGER

Vi Elsker Golf har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i ugens program, så længe starttidspunkt og sluttidspunkt forbliver uændret.

  • 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret.